Dym z ríše tieňovDym z ríše tieňov je názov knihy košického autora Radovana Brenkusa, ktorá s podporou Literárneho fondu vyšla v týchto dňoch vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Básnická zbierka je ilustrovaná grafickými reprodukciami z dielne Ľubomíra Kepiča.
„Tak ako vo vážnej hudbe popri humoreske existuje tragická opera, tak aj vo svetovej poézii má svoje nezastupiteľné miesto čierny druh tvorby. Stačí spomenúť autorov ako Poe, Baudelaire či Trakl. Keby som bol presvedčený, že v tomto smere už nič nemožno vymyslieť, potešenie z vlastnej tvorby, z objavovania nových súvislostí, by už dávno vyprchalo. Je pochopiteľné, že temná optika nemusí vyhovovať každému. Hoci ma mnohí neprajníci vopred odsúdili za rúhanie, verím, že o to viac pribudne chápavých čitateľov,“ uviedol ku knihe autor. „Ak spisovateľ je svedkom, to neznamená, že si plní úlohu sudcu.“
Ide o štvrtú básnickú zbierku predstaviteľa takzvanej novogotickej poetickej vlny. Predtým okrem poviedkovej knihy Návraty pekla (2005) vydal zbierky Pochod mŕtvych (1997), Rekviem v prachu (2002) a Romanca s bludičkou (2005).

Brenkusova tvorba hojne vychádza aj v prestížnych zahraničných literárnych časopisoch, časť z nej bola preložená do angličtiny, poľštiny, ruštiny, ukrajinčiny a bulharčiny.
Radovan Brenkus sa narodil 30. januára 1974 v Bardejove. Ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v odbore matematika a fyzika. V Košiciach pracoval ako pedagóg, neskôr ako odborný pracovník v Ústave experimentálnej fyziky SAV. Založil vydavateľstvo Pectus a v súčasnosti sa v ňom podieľa na vydávaní pôvodnej a prekladovej literatúry.