1. Literárny Zvolen 2000, poézia, Čestné uznanie (súbor básní)
2. Wolkrova Polianka 2001, poézia, Čestné uznanie (súbor básní)
3. Literárny Zvolen 2001, próza, Laureát (Poklad na druhom brehu)
4. Jašíkove Kysuce 2001, próza, Čestné uznanie (Stretneme sa v raji)
5. Jašíkove Kysuce 2002, próza, Prémia (Mesto polomŕtvych a Zmluva s diablom)
6. Jašíkove Kysuce 2003, próza, Čestné uznanie (Motýľ v pekle)
7. Jašíkove Kysuce 2004, próza, Čestné uznanie (Nekonečná belasá zábava)