Literackie PomostyV dňoch 14. – 16. mája sa v poľskom meste Zielona Góra uskutočnil medzinárodný literárny festival Literackie Pomosty, zorganizovaný Krajskou a mestskou verejnou knižnicou C. Norwida v spolupráci s tunajšou pobočkou Zväzu poľských literátov, lužickou Vysokou školou humanitnou a Mestskou verejnou knižnicou v Žarach. Cieľom festivalu bola prezentácia literatúry susedných krajín a priblíženie jej najnovších trendov. Zároveň nechýbala výmena skúseností v súvislosti so súčasným stavom, vnímaním a postavením poľskej literatúry v týchto krajinách. Slovenskú stranu reprezentoval Radovan Brenkus, nielen ako autor, ale aj ako prekladateľ a vydavateľ. Okrem neho boli pozvaní zahraniční hostia Birutė Jonuškaitė (Litva), Andrií Bondar (Ukrajina), Karl Grenzler (Nemecko), Andrei Khadanovich (Bielorusko) a Aarne Puu (Estónsko).

Eugeniusz Kurzawa a Konrad Stanglewicz predstavili hostí v rámci verejnej literárnej besedy, zazneli básne lubuských poetov a nevšednú atmosféru umocnilo kvinteto Zielonogorskej filharmónie. V okolitých mestách sa uskutočnili autorské stretnutia zahraničných účastníkov s poľskými čitateľmi. V posledný deň hostia referovali o súčasnom stave poľskej literatúry v knižných prekladoch, o reálnych možnostiach jej prezentácie v okolitých štátoch, pričom diskusie sa zúčastnili taktiež poľskí spisovatelia Czesław Markiewicz, Zbigniew Kozłowski, Janusz Koniusz a Alfred Siatecki. Festival bol organizačne zvládnutý na nadštandardnej úrovni, hostia poskytli množstvo rozhovorov pre TVP Gorzów Wielkopolski, Televíziu Odra, Gazetu Lubuskú a Rádio Západ. O značnú mediálnu odozvu sa osobnou účasťou a finančnou podporou postaral Marcin Jabłoński, predseda Lubuského vojvodstva.